SEO przestępcy

SEO przestępcy, 3.9 out of 5 based on 4 ratings
VN:F [1.9.16_1159]
Oceń artykuł
Ocena: 3.9/5 (liczba ocen: 4)

Trafiłem na na ogłoszenie umieszczone na jednym z serwisów umożliwiających kontakt pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą i … Dosłownie wypadła mi sztuczna szczęka a źrenice zrobiły się wielkie jak po tonie koksu ….

Otóż okazało się, że trafiłem na ogłoszenie nakłaniające do popełnienia przestępstwa a co gorsza ogłoszenie to znalazło oddźwięk w postaci chętnych do popełnienia przestępstwa…

poniżej zrzuty ekranu aby nie być gołosłownym.

Debilom (bez urazy ale inaczej ich nazwać nie mogę, oprócz może jednego który wykazał się rozsądkiem i drugiego który sprawę potraktował jako żart) przypominam, że w Polsce istnieje coś takiego jak USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji która w której m/inn. możemy przeczytać :

Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;
2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;
3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;
4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;
5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.
2. Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:
1) ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;
2) stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;
3) emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.
3. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także utrudnianie małym przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176), dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nieuwzględniającej marży handlowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Utrudnianiem dostępu do rynku, o którym mowa w ust. 3, jest również:
1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej;
2) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku.

Komentarze zostawiam Wam…

Krzysztof Ziółkowski

VN:F [1.9.16_1159]
Oceń artykuł
Ocena: 3.9/5 (liczba ocen: 4)

5 komentarzy to "SEO przestępcy"

 1. Takie ogłoszenie powinno być obligatoryjnie ścigane i skasowane przez wydawcę witryny.

  VA:F [1.9.16_1159]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 2. Agencja SEO pisze:

  Jak się dobrze przypatrzeć to nikt z licytujących nie podał ceny, ani nie napisał, że „robi źle konkurencji”.

  VA:F [1.9.16_1159]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 3. Wędzony pisze:

  Widziałem to… Mają ludzie w głowach powalone. Ministerstwo reklamy to już czad totalny.

  VA:F [1.9.16_1159]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 4. imb pisze:

  Walczyłem z jedną taką firmą z Gdyni. Poza tym, moi Klienci często zgłaszają, że otrzymali taki telefon. Na szczęście firma była na tyle „DURNA”, że korzystali z tego samego tel. komórkowego na abonament. Szybko poszło…a jak się zdziwili. Najczęściej robią to młodzi pseudopozycjonerzy, którzy poprzednio oferowali swe usługi za 9.99zł na Allegro.

  VA:F [1.9.16_1159]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
 5. Brytol pisze:

  Wydawca witryny powinien jej pilnować

  VA:F [1.9.16_1159]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:

Przydatne informacje o pozycjonowaniu stron internetowych

Highslide for Wordpress Plugin